NFLAT logoNFLAT, Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk.


Mini-workshop i Oslo Musikklærerforening 22. september

Oslo Musikklærerforening starter høstens “Torsdagsfora” med mini-workshop i Alexanderteknikk ved Birgitte Elfving:

Alexanderteknikk er en metode for å bevisstgjøre bevegelser og reaksjonsmønstre. Musikere bruker teknikken for å endre uhensiktsmessige vaner som har bygget seg opp gjennom år med øving. Birgitte gir en kort innføring i prinsippene bak metoden med hovedvekt på praktisk arbeid, og vi ser spesielt på hvordan vi som musikere og pedagoger kan bruke metoden i yrket vårt. Hun tenker seg denne kvelden som en mini-workshop hvor vi utforsker idéene i praksis (ta med instrument/noter stemme!) og hvor vi utveksler erfaringer fra egen arbeidshverdag rundt denne tematikken.

Tonen er uformell, og det inviteres til dialog og erfaringsutveksling.

Inngang: Gratis
Tid: 22. sep kl 19.30
Sted: Josefines gate 15

Vel møtt!!
https://www.facebook.com/events/1093908364033828/

17. September 2016

Nyhetsarkiv

Få nyheter via RSS

Følg med på alle våre nyheter ved å abonnere på våres RSS strøm.

Alexanderteknikk nyheter

Copyright © NFLAT, Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk. Alle rettigheter reservert. Fotografi av Martin Tosterud og websider av Heroic dots.