NFLAT logoNFLAT, Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk.


Overfladisk kjennskap til Alexander-teknikken

I spalten Uviten i Aftenposten 11. juni skrev professor Kristian Gundersen om nobelprisvinnere som fremmer pseudovitenskap og kvakksalveri. Fenomenet er blitt kalt «nobelsyken». I den forbindelse nevnes Nikolaas Tinbergen og Alexanderteknikken. Gundersen synes å være uvitende om at Tinbergens «nobelsyke» først og fremst er påstanden om at autisme er forårsaket av psykososiale forhold, ikke støtten til Alexanderteknikken. I sitt nobelforedrag beskrev Tinbergen Alexanderteknikken feilaktig som «terapi». Foredraget blir likevel brukt i markedsføring av Alexanderteknikk, en praksis vi Alexanderteknikk-lærere bør slutte med.

Tinbergen hevdet i foredraget at Alexanderteknikk kan være til hjelp ved «potensielt dødelige astma». Som Gundersen korrekt påpeker finnes det ikke vitenskapelig grunnlag for en slik påstand.

Kritikk fra personer som Kristian Gundersen kan være nyttig for Alexanderteknikken som fagfelt. Men det avhenger av at kritikken er kunnskapsbasert. Gundersen omtaler Alexanderteknikk som «holdningsøvelser». Antagelig baserer han seg på definisjonen i NOU 1998:21 Alternativ medisin. Hvis Gundersen hadde hatt mer enn et overfladisk kjenskap til Alexanderteknikken hadde han visst at denne definisjonen er feil. Jeg håper Kristian Gundersen kan være mer presis neste gang han uttaler seg offentlig om Alexanderteknikken

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt-18-juni-8062920.html

18. June 2015

Nyhetsarkiv

Få nyheter via RSS

Følg med på alle våre nyheter ved å abonnere på våres RSS strøm.

Alexanderteknikk nyheter

Copyright © NFLAT, Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk. Alle rettigheter reservert. Fotografi av Martin Tosterud og websider av Heroic dots.